Vanaf 1 februari 2010 moeten beglaasde elementen met ramen en buitendeuren CE-gemarkeerd worden op basis van de geharmoniseerde Europese norm NEN-EN 14351-1. CE-markering geeft aan dat het betreffende product volgens Europees gestandaardiseerde methoden op een aantal eigenschappen is getest.

De waardes van deze eigenschappen staan vermeld op het Productinformatieblad. Daarnaast heeft Van de Vin een EG Conformiteitsverklaring waarin staat omschreven dat aan de eisen uit de geharmoniseerde norm NEN-EN 14351-1 wordt voldaan.

De kozijnen die Van de Vin levert zullen voorzien worden van een CE-markering. Het CE-logo staat afgebeeld op het label dat bevestigd wordt aan al onze kozijnen.


Bewust met hout

Van de Vin zoekt steeds naar nieuwe, innovatieve oplossingen in het toepassen van ramen en kozijnen. Deze producten ontstaan soms door het praktisch benutten van nieuwe vindingen. Zoals het toepassen van Accoya®, een houtsoort die is verduurzaamd op basis van acetyleertechnologie. Met Accoya kan Van de Vin kwaliteitsproducten maken van verantwoord naaldhout met superieure duurzame eigenschappen. En dat sluit prima aan bij de milieuvisie van het bedrijf.

meer weten