Vanaf 1 februari 2010 moeten beglaasde elementen met ramen en buitendeuren CE-gemarkeerd worden op basis van de geharmoniseerde Europese norm NEN-EN 14351-1. CE-markering geeft aan dat het betreffende product volgens Europees gestandaardiseerde methoden op een aantal eigenschappen is getest.

De waardes van deze eigenschappen staan vermeld op het Productinformatieblad. Daarnaast heeft Van de Vin een EG Conformiteitsverklaring waarin staat omschreven dat aan de eisen uit de geharmoniseerde norm NEN-EN 14351-1 wordt voldaan.

De kozijnen die Van de Vin levert zullen voorzien worden van een CE-markering. Het CE-logo staat afgebeeld op het label dat bevestigd wordt aan al onze kozijnen.


Bewust met hout

Als u zich bewust bent van het klimaat en het effect daarop veroorzaakt door de keuze van bouwmaterialen, dan bent u bij Van de Vin aan het juiste adres. Houten kozijnen slaan CO₂ op, in plaats van het uit te stoten in de productie, of bij recycling! Houten kozijnen zijn daarom ParisProof, refererend aan het Klimaatakkoord van Parijs, dat beoogt de wereldwijde temperatuurstijging tot 2050 te beperken tot 1,5 °C. Houten kozijnen zijn daarom goed, maar er is nog iets beters dan kozijnen van gewoon hout. En dat zijn onze ClimateProof kozijnen.

meer weten