CE Markering

Vanaf 1 februari 2010 moeten beglaasde elementen met ramen en buitendeuren CE-gemarkeerd worden op basis van de geharmoniseerde Europese norm NEN-EN 14351-1. CE-markering geeft aan dat het betreffende product volgens Europees gestandaardiseerde methoden op een aantal eigenschappen is getest.

De waardes van deze eigenschappen staan vermeld op het Productinformatieblad. Daarnaast heeft Van de Vin een EG Conformiteitsverklaring waarin staat omschreven dat aan de eisen uit de geharmoniseerde norm NEN-EN 14351-1 wordt voldaan.

De kozijnen die Van de Vin levert zullen voorzien worden van een CE-markering. Het CE-logo staat afgebeeld op het label dat bevestigd wordt aan al onze kozijnen.