KOMO kwaliteitsverklaring

KOMO is een kwaliteitsmerk voor de bouw. De basis voor KOMO-certificering wordt altijd gevormd door een Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL0801). SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) geeft KOMO-kwaliteitsverklaringen uit aan producenten.

Een producent krijgt een KOMO®-certificaat, die bestaat uit een attest en een kwaliteitsverklaring, als het product of dienst dat zij levert voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de zogenaamde nationale beoordelingsrichtlijn. Deze richtlijn vermeldt onder meer eisen waaraan een product of dienst moet voldoen. Een beoordelingsrichtlijn wordt vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH, nadat deze door betrokken marktpartijen en in samenwerking met de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit is aanvaard als nationale beoordelingsrichtlijn. Voor houten kozijnen is dit de BRL 0801.

Van de Vin levert haar producten met een KOMO-certificaat.

• 20661: vinGarant® en vinEcofit® concepten I, II, III en IV