CO2

Wanneer bomen worden geoogst voor industriële doeleinden, anders dan verbranding, wordt tijdens de groei CO2 in het hout opgeslagen. Deze CO2-opslag blijft van toepassing zolang het hout als product wordt gebruikt.

Het is dus niet zo dat de CO2 vrijkomt als je van een boom kozijnen maakt. De CO2 blijft gewoon behouden in het hout. Bij de meeste andere bouwmaterialen is dat niet het geval.

Het is dus niet zo dat de CO2 vrijkomt als je van een boom kozijnen maakt.