Koppeling DeltaPi met Matrix Kozijn

14 maart 2019

In december 2018 is door DeltaPi in opdracht van Van de Vin ramen en kozijnen en Timmerfabriek Adriaan van Erk in samenwerking met Matrix-Software een koppeling gerealiseerd vanuit een BIM omgeving. Hiermee worden via een IFC import module vanuit een open BIM omgeving gegevens geïmporteerd. Matrix-Software ontwikkeld in 3 stappen deze oplossing voor het inlezen van kozijnen samen met DeltaPi.

Van de Vin heeft als doel om niet meer afhankelijk te zijn van software als Fabwindow en Revit, maar wil via IFC en een open BIM onafhankelijk van de verschillende programma’s kunnen samenwerken. Om dit te bewerkstelligen hebben we hiermee de eerste stappen reeds gezet.

Hetgeen momenteel gerealiseerd is betreft de 1e stap. Naast de projectgegevens worden van de kozijnen de locatie, breedte x hoogte, merknamen en aantallen gegenereerd. DeltaPi maakt ook per kozijnmerk een PDF bestand aan met een rapportage van het kozijn. Hierop is visueel de indeling, doorsnede en de locatie van het kozijn zichtbaar in het gebouw.

De 2e stap die DeltaPi samen met Matrix-Software zal ontwikkelen bestaat uit het genereren van de kozijnindeling, onder de voorwaarde dat het hierbij gaat om met DeltaPi uitgewerkte kozijnen. De 3e stap is een IFC export module die verzorgd zal worden door MatrixKozijn. Stap 2 en 3 zullen in 2019 door DeltaPi en Matrix-Software gerealiseerd worden. Door de nieuwe oplossing met DeltaPi Project Manager en MatrixKozijn is het voor ontwerpers niet nodig om nog met bijzonder zaken bij het modelleren rekening te houden.

Bij Van de Vin zijn de medewerkers door DeltaPi inmiddels getraind. Deze nieuwe oplossing wordt dan ook al direct toegepast in de praktijk. Van de Vin realiseert momenteel meer dan 50% van zijn opdrachten middels een BIM omgeving. De bibliotheek van FABwindow blijft beschikbaar en daar wordt ook nog steeds mee gewerkt. Hiermee blijft het mogelijk om Revit bestanden te importeren en te exporteren. Kozijn modellen worden eenvoudig uit het model gehaald en het uiteindelijke verrijkte kozijn word op de juiste locatie in het model terug gezet.

Zie ook link websitepagina www.vandevin.nl/vin3D