1 juni 2019

Bimmen bij bouwconcept ‘DIT is wonen’

Bimmen bij bouwconcept ‘DIT is wonen’

Van de Vin is vaste ketenpartner van Giesbers


uit RAAM EN DEUR

Al vijf jaar lang werken Van de Vin Ramen en Kozijnen en Giesbers Ontwikkelen en Bouwen in Wijchen als ketenpartner samen in het ‘DIT is wonen’ concept. Van de Vin levert Giesbers zo’n 5.000 houten kozijnen per jaar – allemaal binnen BIM ontworpen en geproduceerd. Manager engineering Reinier van ’t Hullenaar van Giesbers: “Met Van de Vin benutten we optimaal de kracht van de keten.”

Reinier van ’t Hullenaar is als manager engineering verantwoordelijk voor de engineering bij Giesbers Ontwikkelen en Bouwen. Ook van het door Giesbers ontwikkelde concept ‘DIT is wonen’. Van ’t Hullenaar onderstreept dat de bouwer en ontwikkelaar uit Wijchen geen cataloguswoningen neerzet: “Ons woonconcept stoelt op een instap- of referentiewoning, waarmee we op een procesmatige manier de individuele wensen van opdrachtgevers en bewoners vertalen in een project op maat, of zelfs een individuele woning op maat.”

Halfjaar voor bouwstart
Dat maatwerk levert Giesbers met een aantal vaste ketenpartners, waaronder Van de Vin Ramen en Kozijnen. Die samenwerking loopt inmiddels vijf jaar. Van ’t Hullenaar: “Het hele traject van ‘DIT is wonen’ doen we in BIM. Ook Van de Vin is met BIM al heel ver. Zo halen we winst uit het stroomlijnen van het proces. Optimaal is dat je één keer aan een kozijn tekent, zonder overleg over en weer, zonder tussentijdse aanpassingen. Bij ons ontwerpt niet de architect het kozijn. Van de Vin zelf levert ons een uitgewerkt kozijndetail.” Dat advies heeft Reinier van ’t Hullenaar circa een halfjaar voor de bouwstart al binnen.

Projectkamersessies
Giesbers levert jaarlijks zo’n 150 tot 200 gasloze ‘DIT is wonen’ woningen op, die naar behoefte nul-op-de-meter kunnen worden gemaakt. Van de Vin levert per woning zo’n 25 kozijnen. De meerwaarde van ‘DIT is Wonen’, zit volgens Van ’t Hullenaar in de zogeheten projectkamersessies: “Daar benutten we ten volle de kracht van de keten aan de voorkant van het proces. In onze projectkamersessies overleggen we met de opdrachtgever en de architect, desgewenst in bijzijn van een ketenpartner. Dan kijkt de architect esthetisch mee
als er nog iets ter discussie staat, en kan snel een oplossing overeengekomen worden, bijvoorbeeld over de kozijnen.”

Gezamenlijk overleg
Aan de basis van Van de Vins kozijnadvies staat een standaardkozijn, het vinGarant kozijn, uitgewerkt qua kosten, detaillering en materiaal. Maar soms vragen projecten afwijkende oplossingen. Van ’t Hullenaar: “Dan kunnen we met Van de Vin als vertrouwde ketenpartner in overleg snel een passend kozijndetail uitwerken. Van de Vin heeft het gezamenlijk belang heel hoog zitten. Daarnaast nemen ze continu zelf initiatief, Van de Vin is altijd op zoek naar verbeteringen. Bijvoorbeeld als het gaat om circulair bouwen. Met dat thema zijn ook wij intern bezig en doen – ook buiten projecten om – sessies met Van de Vin over dit onderwerp. Van de Vin beschikt daarnaast over een bibliotheek met kozijndetails die ons bouwkundig tekenbureau gebruikt. Dat is een goede uitwisseling.”

Engeneering
Na de verkoop van de woningen en het uitwerken van de individuele bewonerswensen, gaat de engineeringsplanning naar alle ketenpartners. Van ’t Hullenaar: “Van de Vin stuurt binnen BIM zijn kozijnmodellen, die gekoppeld zijn aan de productie, naar ons ter controle: klopt de maatvoering, de kleur? Na ons akkoord volgt de productie van de definitieve modellen bij Van de Vin in Heeze. We bouwen de woning dus als het ware eerst virtueel.”

Dienstverlening op de bouwplaats
Ook in de uitvoeringsfase speelt Van de Vin een rol binnen ‘DIT is wonen’, vertelt Van ’t Hullenaar: “Van de Vin geeft voorlichting aan de stellers en informeert hen een ochtend lang over de aandachtspunten van hun kozijnen. In de crisis dachten heel veel partijen in de bouw: ‘Die service moeten wij ook leveren’. Nu de markt geëxplodeerd is, zie ik dat een heleboel partijen die dienstverlening weer loslaten. Men heeft er geen tijd meer voor. Het is illustratief voor Van de Vin dat zij die service wel blijven verlenen.”