NEN 3569 voor glas standaard of niet?

15 oktober 2019

Letsel beperkend glas toepassen volgens de NEN 3569 is dat nu wel of niet verplicht volgens het Bouwbesluit? Heeft mijn leverancier dit nu wel of niet meegenomen in zijn aanbieding en is het eigenlijk wel nodig? Dit zijn vragen die Van de Vin in de dagelijkse praktijk regelmatig tegen komt. Door een rondje te maken op het internet is al snel duidelijk dat hier niet direct een eenduidig antwoord op te geven is.

Volgens KCG, het Kennis Centrum Glas, is de NEN 3569 niet opgenomen in de Wet Bouwbesluit maar is deze NEN 3569 een instrument om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen. Belangrijk hierbij is dat eerst een risicoanalyse gemaakt wordt volgens de NEN 2608 om aan te tonen dat het glas toch voldoet aan de betrouwbaarheidseisen van het Bouwbesluit. Deze richtlijn draagt alleen oplossingen aan met glas. Er kunnen mogelijk ook andere oplossingen worden aangedragen, bijvoorbeeld in geval van een vloerafscheiding het plaatsen van een hekwerk, waardoor het toegepaste (float) glas wel voldoet.

Van de Vin is van mening dat de verantwoordelijkheid van het uitvoeren van een risicoanalyse volgens de NEN 2608 in eerste instantie bij de uitvoerende partij ligt die het gebouw realiseert en dient te voldoen aan de Wet Bouwbesluit. Hierin is tenslotte de NEN 2608 met de uit te voeren risicoanalyse ook opgenomen. In iedere offerte zal Van de Vin optioneel de uitvoering van glas conform de NEN 3569 aanbieden. Hierdoor wil Van de Vin zijn klant bewust maken van het nemen van meer verantwoordelijkheid bij mogelijke gevolgschade op langere termijn.

Voor meer informatie en vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met onze afdeling verkoop via verkoop@vandevin.nl of bellen naar 040-2241999 en vragen naar Jos van Oorschot of Dignus Anemaet.

(zie ook:

Bron: Van de Vin en KCG