Directiewisseling bij Van de Vin, Piet van Loenhout aangesteld als algemeen directeur

16 december 2019

Langs deze weg willen wij, Anton en Mathee van de Vin, onze nieuwe algemeen directeur Piet van Loenhout aan je voorstellen. We hebben het afgelopen jaar veel nagedacht over de vraag hoe we continuïteit kunnen geven aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van ons bedrijf en onze organisatie. De eerste drie maanden van het nieuwe jaar gaan we samen op weg en laten we je met Piet kennismaken. Vanaf 1 januari 2020 doen wij de spreekwoordelijke stap terug met betrekking tot de bedrijfsvoering. Vanaf dat moment gaan wij ons op afstand van het bedrijf en de organisatie meer focussen op productontwikkeling, marktontwikkeling en kennisoverdracht. Vanuit onze rol als aandeelhouders blijven we op de achtergrond uiteraard betrokken bij Van de Vin ramen en kozijnen.

Trots
Wij zijn trots op hoe Van de Vin ramen en kozijnen zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Na 33 jaren directievoering is het voor ons niet eenvoudig om deze beslissing te nemen. We hebben mogen samenwerken met een geweldig team en zijn onze medewerkers veel dank verschuldigd voor de jarenlange, prettige en succesvolle samenwerking. We zijn bij het maken van onze keuzes dan ook niet over één nacht ijs gegaan. Zowel het bestaande MT als de jongere generatie binnen Van de Vin hebben we nauw bij dit proces betrokken. Wij hebben dan ook het volste vertrouwen dat de gemaakte afspraken en plannen voor de toekomst zorgen voor voortzetting en uitbouw van de ingezette koers. Van de Vin blijft zich ontwikkelen als ketenpartner en specialist op het gebied van ramen en kozijnen. Naast verschillende kozijnconcepten onderscheidt Van de Vin zich vooral in zijn rol als ketenpartner vanaf het ontwerp tot en met de onderhoudsfase.

Ervaring
Vanuit zijn functie als algemeen directeur zal Piet sturen op het verder professionaliseren van het proces vanaf aanvraag t/m de aflevering, en op de service op de bouwplaats en in de beheerfase. Piet heeft de afgelopen jaren in diverse leidinggevende functies ruime ervaring opgedaan in de maakindustrie als toeleverancier van de bouw. Hij is vertrouwd met ketensamenwerking, LEAN, de continue verbetering van bedrijfsprocessen, de ontwikkeling van nieuwe concepten en het doorvoeren van innovaties in product en proces. Zoals gezegd gebruiken we de komende maanden om je nader kennis te laten maken met Piet van Loenhout waarbij wij, Anton en Mathee van de Vin, op de achtergrond betrokken blijven bij de nieuwe ontwikkelingen. Wij hopen je dus binnenkort gezamenlijk te ontmoeten.

Anton en Mathee van de Vin