Anders werken | Artikel in Houtwereld

10 juli 2020

ANDERS WERKEN
Artikel in houtwereld | jaargang 73 | 29 mei 2020 | NUMMER 7

De nieuwe eisen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid die in 2022 van kracht worden, bieden de ramen- en kozijnenindustrie volop kansen. Daarbij is er de immer voortschrijdende technologie waar de timmerindustrie zijn voordeel mee doet.
De open dag waarmee Van de Vin Ramen en Kozijnen in Heeze het 60-jarig bestaan wilde vieren, kon door de anti corona maatregelen niet doorgaan. Jammer, maar er zijn andere maatregelen waarop het bedrijf moet anticiperen.

Want per 1 januari 2021 worden de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) de norm. En hoewel de Wet kwaliteitsborging weliswaar wat vertraging heeft opgelopen, lijkt het aannemelijk dat hij 1 januari 2022 in werking treedt. Wat betekent dit voor Van de Vin?

“De BENG-eisen vertalen zich rechtstreeks in het bestek en in de eisen aan onze producten,” zegt Piet van Loenhout, sinds 1 januari algemeen directeur van Van de Vin. “Dit kan betekenen dat wij triple-glas moeten toepassen, andere sponningen maken en detailleringen dienen te veranderen. De bouwfysische dichting van de elementen wordt steeds belangrijker. Wat voor ons ook een punt is, is de vraag welke houtsoorten het meest geschikt zijn.” “Hout is van nature gunstig wat betreft zijn isolerende eigenschappen en thermisch gemodificeerde houtsoorten hebben in voorkomende gevallen zelfs vaak nog een extra voordeel ten opzichte van tropisch hardhout. Dat kan er in sommige gevallen toe leiden dat er geen triple-glas hoeft te worden gebruikt en dat HR++ glas kan volstaan om toch aan de isolatienormen te voldoen. Dat is een serieuze kostenbesparing.”

WET IS WELKOM

In de detailleringen houdt Van de Vin al rekening met de BENG-eisen en in de fabriek worden de hoge luchtdichtheidseisen die gelden voor de kozijnelementen, verwezenlijkt. “Wij leveren complete prefab-elementen inclusief het glas. Dat kunnen hele grote elementen zijn. Die luchtdicht krijgen, is niet altijd even eenvoudig, maar dat realiseren we wel”, stelt Van Loenhout. BENG is slechts één van de uitdagingen waar de kozijnenindustrie mee te maken heeft. Toch ziet hij de hogere eisen van de Wet kwaliteitsborging niet als een probleem, maar eerder als een positief fenomeen. “Wij leveren kwaliteitsproducten waar wij ook op de langere termijn voor durven instaan. Daarom is het voor ons welkom als de wet van kracht wordt.”  Ook de vaak gehoorde klacht dat het allemaal veel papierwerk met zich mee zal brengen, onderschrijft Piet van Loenhout niet: “We zijn bezig met de introductie van een chip in onze kozijnen waarop onder andere het onderhoud geregistreerd wordt. Hierdoor kunnen de levensduur en het correct omgaan met het product over een langere tijd bewaakt worden. Op die manier hoeven we allemaal zo min mogelijk met papier te werken.” 

COMMUNICATIE ESSENTIEEL

Met bouwbedrijf Giesbers heeft Van de Vin een ketensamenwerking waarmee het ‘Dit is wonen’-concept is opgezet. Binnen dit concept moet modulair bouwen garant staan voor een woning met kwaliteit en variatie tegen een acceptabele kostprijs. “Het past bij onze ontwikkeling om waarde aan onze producten toe te voegen en bouwstenen op de bouwplaats te leveren die Plug & Play gemonteerd kunnen worden,” aldus directeur Van Loenhout.
In de samenwerking met Giesbers is goede communicatie essentieel. Daarvoor gebruikt Van de Vin software van Matrix. “Dit Matrix-programma communiceert uitstekend met BIM en Revit. We hebben een productbibliotheek die beschikbaar is in BIM en waarvan de producten zo ingepast kunnen worden in een woning of een gebouw. In BIM kun je in het model op een digitale manier de elementen exact laten aansluiten, om ze vervolgens ook weer te kunnen afdichten. Dat is voor BENG heel belangrijk. Daarom loont het om ketenpartner te zijn en te investeren in kwaliteit en onderlinge afstemming van het proces. Bij elk project komen die investeringen weer terug”