#vandevin60jaar Wist je dat?

9 oktober 2020

1960 - Wist je dat...

Van de Vin door de jaren heen verschillende logo’s heeft gehad? Het allereerste logo is gemaakt door een plaatselijke drukker in Heeze. Frans van de Vin had het eerste jaar nog geen briefpapier en zijn vrouw Toos liet daarom maar alvast wat bonnenboekjes bij de plaatselijke drukker maken. Frans kreeg deze bonnenboekjes als verrassing met zijn verjaardag cadeau. De drukker was niet zo creatief en kreeg wel meer van dit soort verzoeken. Dus het logo leek wel erg veel op de logo’s op de bonnenboekjes van de andere plaatselijke ondernemers.

1965

De eerste grote investering was een 4-zijdige schaafmachine. Hiermee konden 4 zijden van het hout in 1 arbeidsgang worden bewerkt. Heel makkelijk bij het schaven van de toentertijd populaire schrootjes en kozijnen natuurlijk. Maar een 4-zijdige schaafmachine heeft wel wat meer ruimte nodig dan enkelzijdige machines. Deze nieuwe investering paste weliswaar net in de werkplaats maar bij het schaven van langere lengtes dan 4 meter kwamen deze toch tegen de buitenmuren aan. Om toch langere lengtes dan 4 meter te kunnen schaven werden luikjes in de buitenmuren aangebracht waardoor het hout ingebracht werd. Aan de achterzijde grensde de fabriek aan een kippenhok waardoor als het nodig was de balken eerst een stukje in het kippenhok gestoken werden om vervolgens pas de machine ingevoerd te worden. Voor zover we weten zijn er nooit kippen hierdoor van de leg geweest. Ook of de schaafmachine kippenpoep ‘weggewerkt’ heeft, is onbekend

1972

Per 1972 was Van de Vin gevestigd aan de Vondellaan 25 in Heeze. Deze nieuw gebouwde fabriek bestond uit 800 m2 bedrijfshal en een laag kantoor. Maar eind jaren ’70 had Van de Vin nogal wat geld tegoed van een op zich goede klant die op dat moment echter zijn rekeningen niet kon betalen. Frans vroeg aan deze aannemer om dan maar een verdieping op het kantoor te bouwen. Daarmee is uiteindelijk later het grootste deel van de openstaande facturen verrekend. Deze nieuwe kantoorruimte heeft sinds begin jaren ’80 tot 2001 dienst gedaan.

1977

Uitbreiding kantoor met verdieping.

1995

Bij wijze van proef werd in maart 1995 gestart met een 4-daagse werkweek in de productie. Door gebrek aan ruimte en capaciteit werd in overleg met het productie personeel besloten om als pilot een 4-daagse werkweek in te voeren. Hiervoor werd goedkeuring aangevraagd bij de Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie. Het betrof hier tenslotte een afwijking van de toenmalige CAO. Maar na een jaar was iedereen het er over eens dat we er mee wilden doorgaan. Hetzelfde systeem wordt dan ook nog steeds in de productie toegepast. Elke werkdag is 20% van het productie personeel afwezig en men weet 1 jaar van tevoren al welke dagen men (in principe) vrij heeft. Bij het werven van nieuwe medewerkers kan Van de Vin zich hiermee dan ook goed onderscheiden.

1998

Vanaf 1998 t/m 2001 heeft Van de Vin 4 jaren op 2 productie locaties geproduceerd. In 1995 was al aan de Gemeente Heeze aangegeven dat men zich wilde verplaatsen naar de nieuwe uitbreidingslocatie van industrieterrein De Poortmannen in Heeze. Door allerlei bezwaren tegen deze plannen werd de ontwikkeling sterk vertraagd. Om onszelf toch als bedrijf te kunnen blijven ontwikkelen, doorgroeien en de gewenste verhuizing uiteindelijk mogelijk te kunnen maken werd een 2e locatie in Geldrop aan de Emopad in gebruik genomen. Houten kozijnen en ramen werden in Heeze geproduceerd en volledig voorzien van het afgesproken verfwerk. Om deze onbeschadigd in Geldrop te krijgen werden stalen kozijnbokken ontwikkeld om ze te vervoeren. Een 2e (gebruikte) vrachtauto werd aangeschaft die het transport tussen Heeze en Geldrop zou verzorgen. In Geldrop werden de kozijnen afgeladen, volledig afgemonteerd en gereed gemaakt voor levering naar de klant. Al snel bleken er meer kozijnbokken nodig dan voorhanden, om ook ingezet te worden bij het transport naar de bouwplaats en de klant.