#vandevin60jaar Wist je dat?

14 december 2020

2000 Nieuwbouw fabriek

In het jaar 2000 kon eindelijk met de bouw van de nieuwe fabriek gestart worden. In 1995 was de beslissing genomen om de fabriek in Heeze en de dependance in Geldrop weer samen te voegen onder 1 dak. Belangrijk daarbij was de beslissing om de gehele productie in te richten op een kant en klaar eindproduct. In die periode ontstond langzaam de vraag naar beglaasd en afgelakte kozijnen. Om de inrichting van de productieruimte zo flexibel mogelijk voor de toekomst te houden werd gekozen voor een sprinkler installatie voor de volledige fabriekshal. Hierdoor was het niet nodig om aparte brandmuren te plaatsen in de hal en deze in te delen in aparte compartimenten. In die tijd werden vooral voor de renovatie markt volledig afgelakte kozijnen geleverd die na montage in de woning op de bouw werden beglaasd. Al vanaf de start in 2001 zijn ook alle kozijnen voorzien van watergedragen verf. Hiermee werd vooruit gelopen op wetgeving die pas vanaf 2003 verplicht werd. Pas vanaf 2010 nam de vraag naar een volledig beglaasd en afgelakt kozijn als eindproduct serieus toe. Op dit moment wordt al enige jaren meer dan 98% op deze manier geproduceerd en geleverd. Het grootste gedeelte gaat inmiddels naar het segment nieuwbouwwoningen, maar ook in de renovatie wordt inmiddels onder meer bij toepassing van het systeem vinEasyfit, het kozijn met aflak en glas gemonteerd.

2001 Opening fabriek en de Sequoia boom

Op 7 augustus 2001, de 1e werkdag na de bouwvak, werd de fabriek officieel in gebruik genomen met de onthulling van een bronzen plaquette door oprichter Frans van de Vin. Tijdens de openingsreceptie op 23 oktober 2001 waren naast alle eigen medewerkers en familie ook vele relaties aanwezig. Vooraf was bij de uitnodiging aangegeven liever geen cadeau mee te brengen maar als men dan toch iets wilde schenken, een financiële bijdrage te doen voor de aanleg van de tuin rondom de nieuwe fabriek. Door het bestuur van de NBvT afdeling N-Br. & Z werd dit wel heel letterlijk genomen. In een kruiwagen werd een kleine Sequoia boom binnengebracht en geschonken voor de aanleg van de tuin. Inmiddels, bijna 20 jaar later staat deze boom er nog steeds en is momentel voor de Kerstdagen mooi voorzien van lampjes. Net als het bedrijf is deze Sequoia de afgelopen jaren flink gegroeid zoals op de foto te zien is. Sequoia bomen behoren tot de grootste van de wereld en ook deze zal dan ook nog wel even doorgroeien. Als Van de Vin ramen en kozijnen ook in ditzelfde tempo en net zo lang blijft doorgroeien dan ligt er een mooie toekomst in het verschiet. Maar ook voor ons als bedrijf kan dit alleen door constant te blijven zorgen voor een goede basis met voldoende voedingstoffen. En af en toe de lampjes op te hangen, om iets te vieren.

2002 Ontwikkeling vinD90

Om voldoende daglicht in de woning te krijgen kreeg Van de Vin steeds meer de vraag naar grote ramen hoger dan 1800 mm. In de KVT staan de uitgangspunten opgenomen voor de productie van houten gevelelementen om bij toepassing daarvan gegarandeerd te voldoen aan de BRL 0801 zoals opgenomen in de Wet Bouwbesluit. Waarop vervolgens het kozijn met raam geleverd kan worden met een KOMO certificaat als bewijsvoering. De oplossingen in de KVT gingen echter niet ‘hoger’ dan 1800 mm. Om toch dergelijke hoge ramen uit te kunnen voeren met een KOMO certificaat moest derhalve additioneel aangetoond kunnen worden, dat deze voldoen aan de BRL 0801. Voor deze ‘afwijking van de KVT’ moesten verschillende testen worden uitgevoerd bij SHR in Wageningen. O.a. ten behoeve van een sterkte berekening van de hoekverbindingen voor ramen, een wind- en waterdichtheidstest en een inbraaktest voor weerstandsklasse 2. Om aan alle eisen te voldoen is een eigen aluminium aanslag profiel ontwikkeld om regenwater te kunnen afvoeren. Dat nu nog steeds wordt toegepast. De testen werden uitgevoerd met dubbele en enkele naar binnendraaiende ramen die waterdicht bleven tot meer dan 1200 pascal. De ramen kregen een zo slank mogelijk profiel om te zorgen voor zoveel mogelijk daglicht. Dit in afwijking van de gebruikelijke buitendeuren die vaak met breed randhout zijn uitgevoerd. Na het aanpassen van de interne kwaliteitsbewaking IKB en een aantekening door SKH op het KOMO certificaat werd het zodoende mogelijk om ook Franse balkondeuren met een garantie en KOMO te leveren. Omdat intern voor deze vakvulling in het kozijn de code D90 was gekozen, werd de productnaam vinD90 voor de enkelvoudige en vinD900 voor de dubbele uitvoering.

2005 Duikinspectie bluswatertank

Nadat de sprinkler installatie van de fabriekshal al enkele jaren in gebruik was moest er ook een inspectie plaatsvinden van de bluswatertank opslag. In deze tank is totaal 535 m3 bluswater opgeslagen. Ze is voorzien van een grote zak, waarin zich het water bevindt. Om lekken en doorroesten van de tank te voorkomen, moest er een inspectie plaatvinden in de tank. Bij Van de Vin bleken 2 medewerkers in het bezit te zijn van een duikbrevet. Gerard Bukkems en Henny Arendsen zouden dan ook de inspectie gaan uitvoeren. Gerard was actief als vrijwilliger bij de plaatselijke brandweer en Henny als hobbyduiker. Het mag duidelijk zijn dat dit zorgde voor enige hilariteit en veel bekijks van de collega’s. Het werd uiteindelijk een geslaagde duik, waarbij geen noemenswaardige ongeregeldheden werden geconstateerd. Het is mooi om te zien hoe groot en soms ook hoe bijzonder, altijd de betrokkenheid van alle collega’s bij het familiebedrijf Van de Vin is geweest.

2007 Montage systeem vinEasyfit

Woningcorporatie Brabant Wonen uit ’s-Hertogenbosch ging 70 woningen renoveren en voorzien van nieuwe houten kozijnen. Van de Vin kreeg via de aannemer opdracht voor het leveren van de nieuwe houten kozijnen. Voorwaarde was wel dat de kozijnen beglaasd en afgelakt gemonteerd werden in een tempo van 1 woning per dag. Hiermee wilde Brabant Wonen bereiken dat de overlast voor de bewoner bij de kozijnvervanging beperkt bleef. In die tijd was het gebruikelijk om nieuwe kozijnen in de sponning vast te schroeven en ze daarna in het werk pas te beglazen. Maar die optie was niet bespreekbaar, want dan moest er na de montage nog een glaszetter en daarna ook nog een schilder aan te pas komen. De bewoners was immers iets geheel anders beloofd en bovendien moesten de kozijnen geleverd en geplaats worden volgens concept 3. In die periode had Van de Vin ervaring opgedaan in de woningnieuwbouw met de door TNO, NBvT en BouwNed ontwikkelde zogenaamde KAPLA-Methode. Hierbij werd in de nieuwbouw het kozijn beglaasd en afgelakt geplaatst m.b.v. een speciale detaillering en hulpmiddelen om de constructie direct wind- en waterdicht te krijgen. Van de Vin had op deze methode een variant bedacht en met wat aanpassingen kon dit systeem ook toegepast worden in de renovatie. Hierdoor waren beglaasde en afgelakte kozijnen op een eenvoudige manier in bestaande muuropeningen te monteren. Het systeem werd gedoopt tot vinEasyfit. Om kozijnen onder KOMO met garantie te kunnen leveren en monteren werd het KOMO certificaat aangevuld met een KOMO proces certificaat conform concept 3 van de BRL 0801. Sindsdien wordt het systeem nog steeds toegepast en het vervangen van kozijnen met een tempo van 2 woningen per dag is inmiddels geen uitzondering meer. Dit is dan inclusief het aftimmeren aan de binnenzijde en eventueel vervangen van vensterbanken of raamdorpelstenen.

Eerste 3D BIM stappen

In 2009 werd Van de Vin benaderd door BVR uit Roosendaal voor een selectie als vaste partner voor hun ICB (Inno Concept Bouwen) conceptwoning. Voorwaarde hierbij was wel, dat we met hen gingen ‘co-engineeren’ in een 3D-omgeving. Van de Vin werd hierbij verantwoordelijk voor het modelleren van de kozijnen en de juiste aansluitingen op het bouwkundig kader en het dak. Gestart werd met een training voor 2 medewerkers van Van de Vin met software van AutoCad Architecture. In de aanvang was het natuurlijk een heleboel extra werk voor het bedrijfsbureau. Van de Vin was iets nieuws aan het doen en modelleerde volledige kozijnen om vooraf zoveel mogelijk details te verwerken in het 3D model, teneinde achteraf vragen en problemen tijdens de bouw te voorkomen. Maar als snel ontstond de klantvraag aan Van de Vin, of deze 3D kozijnmodellen ingelezen konden worden in hun eigen software. Hierdoor zouden immers ook fouten voorkomen kunnen worden en niet onbelangrijk: de doorlooptijd zou worden verkort. In 2012 werd i.s.m. Itannex en Matrix SH een kozijnbibliotheek genaamd FABWindow ontwikkeld voor het modelleren van kozijnen in REVIT software, het pakket waarop zowel BVR als Van de Vin inmiddels waren over gegaan. Gezamenlijk en als partners werken in een digitale BIM-omgeving, is heden ten dage niet meer weg te denken in de moderne bouw. Deze manier van samenwerken bestaat uiteraard uit veel meer, dan alleen modelleren in 3D. Meer dan 2/3 van al onze opdrachten wordt op dit moment uitgevoerd via BIM. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan ook steeds verder. De medewerkers bij Van de Vin werken al sinds 2014 in de cloud. Iets wat door de huidige COVID-19 maatregelen alleen maar sterker in een stroomversnelling is gekomen. Door in de cloud te werken in een BIM-omgeving maakt het niet meer uit waar je fysiek je werkzaamheden uitvoert en van waaruit je de fabriek en de machine aansturing genereert. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en automatisering staan dan ook niet stil bij Van de Vin. Hoewel tevens duidelijk is, dat echt samenwerken ook behoefte heeft aan fysieke aanwezigheid. We kijken dan ook uit naar de tijd, waarop dat weer zonder beperkingen mogelijk is.