Finti kozijnen in het eerste woongebouw van CASA

4 maart 2021

Studententeam Team CASA bouwt samen met woningcorporatie Woonbedrijf en bouwbedrijf Hurks drie volledig duurzame huurwoningen. Deze woningen verrijzen in de Helmondse wijk Brainport Smart District dat met de nieuwste inzichten en technieken de slimste wijk ter wereld moet worden. Team CASA (Comfortable, Affordable, Sustainable, Alternative), een studententeam aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), werkt sinds 2016 aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Met een mix aan nieuwe en bestaande technieken, weten de studenten duurzaamheid te garanderen op zowel het gebied van energieverbruik, als in de keuze van bouwmaterialen en het bouwproces zelf. Het project zal in het voorjaar van 2021 gereed zijn. Meer informatie: www.teamcasa.nl. Het CASA 1.0 project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid, de Metropoolregio Eindhoven en een bijdrage uit de subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant. Verdere ontwikkeling wordt medegefinancierd met een Topsector Energiesubsidie (Demonstratie Energie Innovatie) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het uitgangspunt was altijd om zoveel mogelijk hout te gebruiken omdat dit duurzaam en licht in gewicht is.

In het interview met Antoine Post, manager van Team CASA, geeft hij een inkijk in het ontstaan van het team. Als student op de Technische Universiteit Eindhoven zag hij dat er voor studenten en pas afgestudeerden weinig geschikte, duurzame, betaalbare woningen was. Daarom heeft hij bij de Honors Academy een team opgezet met andere studenten van de TU/e en zijn ze aan de slag gegaan om zelf een betaalbaar woonconcept te bedenken wat bovendien ook duurzaam en comfortabel moest zijn. De woningen moesten vooral niet te klein zijn en voldoende kozijnen en ramen hebben voor veel daglicht voor algemeen welzijn en gezondheid. Deze kozijnen moesten vooral ook op de zuidzijde gesitueerd kunnen zijn waardoor de installatie van de woning hierop is aangepast. Deze installatie moest bovendien ook heel gebruiksvriendelijk zijn en makkelijk te onderhouden.

Het uitgangspunt was altijd om zoveel mogelijk hout te gebruiken omdat dit duurzaam en licht in gewicht is. Duurzaamheid was daarbij het belangrijkste. Via medestudenten in het team kwamen ze bij Van de Vin ramen en kozijnen terecht. Bij Van de Vin was men direct enthousiast om aan dit nieuwe concept mee te werken, zij zijn ook altijd met duurzaamheid bezig en daarom adviseerden ze om voor de kozijnen Finti hout toe te passen, thermisch gemodificeerd naaldhout uit Finland. Dit is duurzamer dan hardhout (duurzaamheidsklasse 1-2), heeft een lagere Uframe waarde en is ook vormstabieler. Omdat het uit Europa afkomstig is heeft het ook een lagere Co2 footprint. Met een geplande levensduur van minimaal 50 jaar is dit uitermate geschikt.

Door de kozijnen op te nemen in houten gevelelementen kon ook aan de wens voldaan worden om zoveel mogelijk prefab en snel te bouwen.

In het voortraject heeft Van de Vin meegedacht over de toe te passen detaillering, hebben ze de Uw-waarde bepaald en is geadviseerd vinSecure punten op te nemen voor de toe te passen doorvalbeveiligingen. Door de kozijnen op te nemen in houten gevelelementen kon ook aan de wens voldaan worden om zoveel mogelijk prefab en snel te bouwen. Het gebouw moest natuurlijk ook herbruikbaar, circulair en betaalbaar en schaalbaar zijn. Daarom is ook contact gezocht met Woonbedrijf in Eindhoven die ook al direct enthousiast waren. De woningcorporatie wil de woonkosten voor de bewoners zo laag mogelijk houden en daarom is het plan nog op een aantal praktische onderdelen aangepast zoals o.a. bewassing van binnenuit. Via innovationSpace is ook Hurks Bouw uit Eindhoven bij het project betrokken geraakt. Deze is inmiddels al gestart met de bouw en hoopt in het voorjaar het 1e woongebouw van CASA op te leveren.