16 april 2023

De CO2 footprint van Van de Vin ramen en kozijnen

Duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel van de missie van Van de Vin. Dat uit zich in doelgerichte aandacht betreffende onze productontwikkeling, maar óók aangaande onze processen. We richten ons daarbij praktisch gezien vooral op het verminderen van onze integrale CO2 footprint, met als doel om zo snel mogelijk tenminste CO2 neutraal te worden.


Als het gaat om onze producten, houten kozijnen, is het in zeer positieve zin relevant dat hout CO2 opslaat. Dit in tegenstelling tot kozijnen die van andere materialen dan hout gemaakt worden. Met andere materialen wordt bij de productie van de benodigde profielen, juist véél CO2 uitgestoten. Het paradepaardje op duurzaamheidsgebied wordt bij Van de Vin ramen en kozijnen zoals bekend gevormd door #ClimateProofKozijnen. Onderstaand staatje geeft treffend de bewezen CO2 impact weer van materiaalkeuzes. De getallen (kg CO2, uitstoot of juist ‘besparing’) hebben betrekking op de benodigde materialen voor het ‘frame’ om de kozijnen te maken voor een gemiddelde woning.

Hiermee wordt duidelijk dat het verschil tussen het kiezen van bijvoorbeeld kunststof (PVC) kozijnen of ClimateProof (speciale houten) kozijnen, per gemiddelde woning 15.028 kg CO2 uitstoot inhoudt.


In Denemarken is inmiddels bepaald dat er voor de bouw een maximaal CO2 budget in kilogrammen per m2 bruto vloeroppervlak geldt. Ook in Nederland wordt dergelijke regelgeving verwacht. Er is al een CO2-barometer gelanceerd met het jaar 2021 als referentiejaar. Daarbij worden het energiegebruik én het materiaalgebruik in de productie- en constructiefase van woningnieuwbouw meegenomen (‘embodied carbon’). De verschillen in ‘embodied carbon’ tussen materialen voor kozijnen, tref je zoals gezegd bovenstaand aan. En laten ClimateProof kozijnen daarnaast nou ook nog eens energetisch heel gunstig zijn, omdat thermisch gemodificeerd hout een hele gunstige lambda-waarde heeft.


Welke CO2 impact hebben vervolgens de processen van Van de Vin ramen en kozijnen? We hebben dit voor het jaar 2021 laten onderzoeken door Salacia Solutions. Deze organisatie genereert erkende en objectief gecertificeerde uitkomsten, die overeenstemmen met geldende EU-wet- en regelgeving voor dergelijke rapportages. Daaruit blijkt dat onze processen in de breedste zin, 5.120 ton CO2-uitstoot genereerden in het onderzochte jaar. In de breedste zin betekent dat niet alleen de strikt bedrijfseigen uitstoot gemeten is, maar ook de uitstoot van onze leveranciers en gebruikers die verband houdt met onze productie en bedrijfsactiviteiten (zowel ‘scope 1; 2 als 3).
Als je nader inzoomt op de ‘bronnen’ van CO2 uitstoot, ontstaat het volgende beeld.

Volgens de richtlijnen die voor dergelijke bedrijfsrapportages gelden, mag deze uitstoot (nog) niet gesaldeerd worden met gunstige effecten, zoals de vervaardiging van producten die juist CO2 opslaan. Tóch is het voor de uiteindelijke ‘CO2 balans van activiteiten’, uiteraard wel degelijk relevant om te beoordelen wat salderen van negatieve en positieve factoren betekent.


In het geval van Van de Vin hebben we berekend, dat het saldo van uitstoot over alle 3 de scopes en de CO2 vastlegging in onze producten, bij de productie van omstreeks 4.000 ClimateProof kozijnen al neutraal zal zijn. Dat zal ons er overigens niet van weerhouden om de proces-uitstoot verder te gaan beperken. En ook niet om meer dan 4.000 ClimateProof kozijnen te gaan produceren. Voor dat laatste hebben we natuurlijk opdrachtgevers nodig, die zich net als Van de Vin écht bekommeren om milieu en klimaat. Dit is ‘een call for action’!