15 mei 2024

VinServiceTool naast servicemeldingen nu ook geschikt voor afmelden kozijnbokken

De vinServiceTool wordt door onze klanten massaal gebruikt om ruitvervanging op de bouwplaats te organiseren. Snelheid en accuratesse zijn het rechtstreekse gevolg daarvan. Van de Vin heeft zich voorgenomen om de tool de komende jaren van steeds meer additionele  functionaliteit te voorzien. De nu toegevoegde functie betreft het gemakkelijk en snel afmelden van lege kozijnbokken.

Het afmelden van kozijnbokken via de vinServiceTool kan op 2 manieren gebeuren:

1. Het scannen van de QR-code op elke bok. Zo is direct duidelijk welke bok(ken) precies afgemeld zijn.

2. Het in de vinServiceTool doorgeven van het aantal lege bokken per locatie.

De afmelding via de QR code of tool komt direct bij de transporteur terecht en garandeert een optimale opvolging. We hopen dat iedereen gebruik gaat maken van methode 1. Samen werken we dan aan de meest optimale flow. 


Is de optie om kozijnbokken af te melden niet zichtbaar in de applicatie? 

Verwijder in dit geval de oude vinServiceTool app en voeg deze opnieuw toe aan het beginscherm van je mobiele telefoon.