22 mei 2024

Erkerkozijnen: ideaal om volledig te prefabriceren

Erkerkozijnen worden architectonisch erg gewaardeerd. Bijvoorbeeld de geliefde “jarendertigwoning” heeft heel vaak een mooi houten erkerkozijn. Een erker heeft effect op de lichtinval en biedt echt een bijzondere plek in de woning en geeft ook een ander perspectief op de straat. Erkerkozijnen hebben vaak een zogenaamd tussenkalf, om de horizontale belijning te benadrukken en dragen bij tot een rijk gevelbeeld. Aan de binnenzijde kan het een mooie zit- of leesplek opleveren.


Bouwfysisch biedt een erker wel uitdagingen. Luchtdicht en energetisch gunstig bouwen is met een traditionele erkerbouw problematisch gebleken. Volledig fabrieksmatig prefabriceren van het erkerkozijn biedt hier de voor de hand liggende oplossing. Elementen worden in de fabriek al geschoord, waardoor van meet af aan perfect haakse hoeken ontstaan. En zo wordt systematisch toegewerkt naar een vooraf beglaasd en afgelakt eindproduct. Nergens kan een weliswaar niet dragend maar toch complex product beter compleet in elkaar worden gezet, met het oog op een optimale bouwkundige en bouwfysische uitkomst. En zeer duurzaam. Op de bouwplaats is het element gemakkelijk perfect te positioneren door de geïntegreerde hijsvoorzieningen in de hoeken.

Kies op tijd voor houten prefab erkerkozijnen. Alleen maar mooi, is tegenwoordig immers niet meer goed genoeg!