vinCare

Streef je naar hoge kwaliteit, langdurig woongenot en behoud van de waarde van je vastgoedinvestering? vinCare®, het onderhoudscontract van Van de Vin, verzekert je van onberispelijk onderhoud en neemt je zorgen uit handen.

vinCare® volgens concept IV is door SKH KOMO-gecertificeerd voor Van de Vin. vinCare kan uitsluitend in combinatie met kozijnen die zijn uitgevoerd in concept III (uitgebreide garantie). Is daarvan sprake, dan kan Van de Vin je een onderhoudsplan bieden dat verder gaat dan de SGT-garantie van 10 jaar.

Bij vinCare is Van de Vin verantwoordelijk voor nazorg tot 2 jaar na de oplevering van het project. Daarnaast kunnen we afspraken maken over onderhoudsprestaties met termijnen van 10, 15, 20 jaar of een woning-leven-lang-periode. Dit kan op basis van vaste bedragen, op basis van contracten of met een abonnement.

Voorbeelden van werkzaamheden die onder vinCare vallen zijn:

  • ramen nastellen
  • kit vervangen
  • ramen wassen
  • schilderen
Met vinCare is Van de Vin gedurende de hele economische levensduur verantwoordelijk voor het eindproduct

Inmiddels hebben wij oplossingen voorhanden waarbij een eerste onderhoudsbeurt na 10 jaar gegarandeerd wordt. Samen met een aantal ketenpartners staan we garant voor het leveren van deze prestatie.

Met vinCare ligt niet alleen de verantwoordelijkheid voor het eindproduct bij Van de Vin, maar ook de verantwoordelijkheid voor de levensduur van het product tijdens de gebruiksfase. Een prettig idee, nietwaar? Bovendien behoudt je vastgoed zijn waarde en zijn je gebruikers verzekerd van woongenot.

Meer weten? Graag vertellen we je in een persoonlijk gesprek en aan de hand van praktijkvoorbeelden wat vinCare voor jou kan betekenen.