vin3D®

vin3D®: jouw gratis 3D kozijnbibliotheek voor FABwindow

Ben je architect of ontwerper? Dan wil je zo min mogelijk worden beperkt tijdens het ontwerpproces. Je artistieke vrijheid is je dierbaar. Snappen wij. Aan de andere kant: wie zoals Van de Vin streeft naar optimale kosteneffectiviteit, komt al gauw uit op standaardisering. Vrijheid en standaardisering: water en vuur? Of kunnen we ze toch bij elkaar brengen?

In het verleden gebruikten ontwerpers vaak ingewikkelde Revit-families. Die hadden een paar nadelen. Ze waren bijvoorbeeld nogal star in de keuze van kozijnvorm, detaillering en uitwerking. Met FABWindow van Itannex, ontwikkeld in samenspraak met ontwerpers, Revit-specialisten, programmeurs en fabrikanten, behoren deze beperkingen tot het verleden.

Bij de ontwikkeling van FABWindow stond de workflow van ontwerp naar uitwerking, fabricage en gebruik in een BIM-omgeving centraal. Efficiënt dus, temeer omdat de gegevensuitwisseling gebeurt op basis van een open XML-uitwisselstandaard.

vin3D: maximale vrijheid, realistisch resultaat en een schat aan beheerinformatie

Ontwerpvrijheid

Als architect wil je maximale vrijheid in ontwerp, indeling en verschijningsvormen van het kozijn, zonder dat je moeilijke Revit-families moet leren. Hebben we voor gezorgd. Door op een slimme manier gebruik te maken van de “Curtain-wall-functie”, met speciaal hiervoor aangemaakte stijlen, dorpels en panelen, kun je bijna elk gewenst kozijn samenstellen. Het aantal vakken of de indeling is volledig vrij. Ook aan repetitie is gedacht. De hiervoor benodigde “kozijnbundel” kun je gratis downloaden door je gegevens aan de rechterkant in te vullen.

Realistisch resultaat
Je kunt je kozijnontwerp met meerdere fabrikanten delen. De XML-koppeling zorgt ervoor dat de productiesoftware van de fabrikant (mits voorzien van XML-interface) de gegevens van je ontwerp rechtstreeks inleest en checkt op maakbaarheid. Daarna wordt je kozijn uitgedetailleerd volgens de geldende normen en fabrikantdetails.

Vervolgens genereert de fabrikant automatisch een model van alle kozijnen op de juiste plaats in het gebouw. Dit is een Revit-model, gebaseerd op unieke, geassembleerde, adaptieve families, waarbij een heel gedetailleerde weergave van het kozijn ontstaat. Ook alle randaansluitingen en eventuele rekwerken worden hierin meegenomen. Dit kozijnmodel kan worden gelinkt aan het bouwkundige model en is bijzonder geschikt voor controle en voor het maken van kozijnstaten. Ook kan dit model probleemloos naar IFC worden vertaald om te gebruiken in software van derden. Handig, nietwaar?

Life Cycle
Ook in de gebruiksfase – als het kozijn al is geplaatst – biedt dit systeem belangrijke voordelen. Zo is met een paar muisklikken te zien welke RAL-kleuren voor elk van de onderdelen is gebruikt, wie het glas heeft geleverd en wat zijn contactgegevens zijn. Met de release van FABWindow 2.0 (tweede kwartaal 2017) zullen ook de gegevens van het glas beschikbaar komen. Wellicht dat in de toekomst ook de gegevens van het hang- en sluitwerk in FABWindow worden opgenomen.

Wat komt er nog meer aan in FABWindow 2.0?

  • Kozijnen zijn een window family in plaats van assembly’s
  • Verbeterde IFC-structuur die de Open-BIM wens perfect invult
  • Glastypes worden meegestuurd
  • Brandwerendheid 30, 60, 90 minuten
  • Veiligheidsklasse 0 of 2, klein compact bestand (± 5 MB i.p.v. 90 MB)

FABWindow sluit naadloos aan op het BIM-proces. Het verkort de ontwerpcyclus, geeft een betere weergave van het te leveren eindproduct en levert een schat aan informatie voor de beheerfase.

Note: FABwindow modellen kunnen door alle timmerfabrieken die Matrix Kozijn software gebruiken worden ingelezen.