Keurmerken hout

FSC

Van de Vin conformeert zich aan de campagne "Bewust met Hout". Duurzaam hout dient te voldoen aan de uitgangspunten vastgesteld door TPAC. Op dit moment voldoen FSC® en PEFC hieraan.

FSC®, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Als boseigenaren zich aan de FSC®-standaarden houden, kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels. Van de Vin levert kozijnen met een FSC®-keurmerk onder SKH-COC-000182. Download hier het actuele certificaat.

Keurhout

Van de Vin is deelnemer van Keurhout. Door middel van een jaarlijkse controle wordt vastgesteld of nog voldaan wordt aan de gestelde handelsketeneisen (CoC) van Keurhout. Er wordt onderscheid gemaakt in Keurhout Duurzaam en Keurhout Legaal. PEFC, MTCS en ook FSC® zijn keurmerken die toegepast kunnen worden binnen Keurhout. Van de Vin koopt hout bij leveranciers met een chain of custody (handelsketen) van de verschillende keurmerken. Van de Vin levert kozijnen met Keurhout onder nummer SKH-COC-KH-0105. Download hier het actuele certificaat.