Volgens MVO Nederland is een circulaire economie ‘een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren.’ Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Van de Vin heeft een montagesysteem ontwikkeld, genaamd "vinEasyfit" dat hier perfect op inspeelt. Zo is het vinEasyfit montagesysteem niet alleen een efficiënte oplossing voor  kozijnmontage, maar biedt het ook de mogelijkheid om na montage het kozijn onbeschadigd te demonteren. Demontabel en remontabel

Dat maakt het niet alleen een bouwmateriaal met een lange historie, maar meer nog een bouwmateriaal met toekomst!

Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen:

1. een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur

2. een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw kunnen worden gebruikt. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden.

Hout maakt overduidelijk deel uit van de biologische kringloop. Maar in de afgelopen decennia heeft het houten kozijnen ook bewezen, te voldoen aan de criteria die eigenlijk meer gelden voorvan de technische kringloop. Houten kozijnen zijn vaak zo uitgevoerd dat ze na een lang leven weer eenvoudig opgewaardeerd kunnen worden. Na aanpassing met eventueel nieuw glas of ramen en deuren kunnen bestaande kozijnen weer jaren mee.

Dat maakt het niet alleen een bouwmateriaal met een lange historie, maar meer nog een bouwmateriaal met toekomst!


Bewust met hout

Van de Vin zoekt steeds naar nieuwe, innovatieve oplossingen in het toepassen van ramen en kozijnen. Deze producten ontstaan soms door het praktisch benutten van nieuwe vindingen. Zoals het toepassen van Accoya®, een houtsoort die is verduurzaamd op basis van acetyleertechnologie. Met Accoya kan Van de Vin kwaliteitsproducten maken van verantwoord naaldhout met superieure duurzame eigenschappen. En dat sluit prima aan bij de milieuvisie van het bedrijf.

meer weten