FSC

Van de Vin conformeert zich aan de campagne "Bewust met Hout". Duurzaam hout dient te voldoen aan de uitgangspunten vastgesteld door TPAC. Op dit moment voldoen FSC® en PEFC hieraan.

FSC®, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk.. Als boseigenaren zich aan de FSC®-standaarden houden, kan hun bos worden gecertificeerd. Daarbij wordt toegezien op herplant en biodiversiteit. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels. Van de Vin levert kozijnen met een FSC®-keurmerk onder SKH-COC-000182. Download hier het actuele certificaat.


Bewust met hout

Van de Vin zoekt steeds naar nieuwe, innovatieve oplossingen in het toepassen van ramen en kozijnen. Deze producten ontstaan soms door het praktisch benutten van nieuwe vindingen. Zoals het toepassen van Accoya®, een houtsoort die is verduurzaamd op basis van acetyleertechnologie. Met Accoya kan Van de Vin kwaliteitsproducten maken van verantwoord naaldhout met superieure duurzame eigenschappen. En dat sluit prima aan bij de milieuvisie van het bedrijf.

meer weten