Bij Van de Vin vinden we dat we duurzaam moeten omgaan met grondstoffen en dat we verspilling en vervuiling zoveel mogelijk moeten zien te voorkomen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dan ook een belangrijk onderwerp binnen ons beleid. De volgende onderwerpen hebben onze voortdurende aandacht:

Grondstof 

De bindende factor in onze kozijnen is de grondstof hout. Van de Vin gebruikt 100% duurzaam geproduceerd gecertificeerd hout met de keurmerken FSC® en Keurhout (PEFC). De branchevereniging NBVT participeert samen met de houthandel sinds 2009 in de campagne 'Bewust met hout' om het gebruik van hout uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen te stimuleren. Van de Vin heeft zich als lid van de NBVT altijd aan deze campagne geconformeerd.

Logistiek 

Het terugbrengen van transportbewegingen heeft een positief effect op het milieu, de efficiëntie en de (faal)kosten. Van de Vin levert zijn bijdrage aan slimmer bouwen door houten kozijnen en deuren afgelakt en beglaasd aan te leveren op de bouw. Een volledig geprefabriceerd eindproduct, dat ook nog steeds meer fabrieksmatig in gevelelementen wordt ingebouwd.

Producten en milieu

Hout is een hernieuwbare grondstof die CO2 vastlegt. Het gebruik van hout draagt bij aan het direct positief beïnvloeden van klimaatveranderingen. Als we aantoonbaar duurzaam hout gebruiken, dragen we tegelijkertijd bij aan het behoud van bossen over de hele wereld. Immers: voor elke gekapte boom wordt weer een nieuwe aangeplant. Ook de overstap naar het exclusief gebruik van watergedragen verven in 2001 leidde tot een verminderde uitstoot van koolwaterstoffen. Dit resulteert nog steeds in een geminimaliseerde milieudruk van het product en een positief effect op mens en milieu.

Arbeidsomstandigheden

Leverden we enkele jaren geleden nog kozijnen op de bouwplaats als halffabricaten (in de grondverf en zonder glas) aan, tegenwoordig vervaardigen we de producten compleet in de fabriek. Deze manier van produceren komt niet alleen de werkomstandigheden ten goede, maar versnelt ook de bouwtijd en reduceert het risico op faalkosten aanzienlijk.


Bewust met hout

Van de Vin zoekt steeds naar nieuwe, innovatieve oplossingen in het toepassen van ramen en kozijnen. Deze producten ontstaan soms door het praktisch benutten van nieuwe vindingen. Zoals het toepassen van Accoya®, een houtsoort die is verduurzaamd op basis van acetyleertechnologie. Met Accoya kan Van de Vin kwaliteitsproducten maken van verantwoord naaldhout met superieure duurzame eigenschappen. En dat sluit prima aan bij de milieuvisie van het bedrijf.

meer weten