Hoe lager de schaduwkosten, hoe milieuvriendelijker het product.

Om de verschillende alternatieven goed te kunnen vergelijken worden in toenemende mate de milieuprestaties van verschillende bouwproducten vastgelegd in de nationale milieu database.

Deze milieuprestaties worden uitgedrukt in zogeheten schaduwkosten die inzicht geven in de materiaal gebonden milieueffecten van een gebouw. Hoe lager de schaduwkosten, hoe milieuvriendelijker het product.

Dit wetende is Van de Vin in samenwerking met twee andere timmerfabrieken gekomen tot het houten ClimateProof kozijn. ClimateProof claimt het meest milieuvriendelijke kozijn van Nederland te zijn. Dat roepen we niet zomaar. We hebben onze data laten valideren als categorie 1 data welke is opgenomen in de nationale milieudatabase.

Deze milieuprestaties worden uitgedrukt in zogeheten schaduwkosten die inzicht geven in de materiaal gebonden milieueffecten van een gebouw. Hoe lager de schaduwkosten, hoe milieuvriendelijker het product.

Dit wetende is Van de Vin in samenwerking met twee andere timmerfabrieken gekomen tot het houten ClimateProof kozijn. ClimateProof claimt het meest milieuvriendelijke kozijn van Nederland te zijn. Dat roepen we niet zomaar. We hebben onze data laten valideren als categorie 1 data welke is opgenomen in de nationale milieudatabase. Daarbij moet nog worden aangetekend dat in het huidige MPG-MKI-stelsel helaas de mogelijkheid geboden om via de zogenaamde “Module D” mogelijke toekomstige effecten van recycling, direct in te rekenen in LCA-waardes. Dat leidt ertoe dat in het huidige stelsel voor materiaalkeuzes die tot 2050 leiden tot (sterk) negatieve CO₂-prestaties, tóch veel gunstiger waardes mogen worden meegenomen. Dat is uiteraard niet ParisProof. Vanwege de huidige Nederlandse regels, is het op dit moment nog een morele keuze, hoe hiermee als bouwers om te gaan. In de nabije toekomst kunnen we echter Europese en nationale wet- en regelgeving verwachten, die op dit punt scherpere sturing brengt. Zoals zwaardere CO₂-beprijzing. En een CO₂-budget per gebouw, per m² bruto vloeroppervlak (BVO).


Bewust met hout

Als u zich bewust bent van het klimaat en het effect daarop veroorzaakt door de keuze van bouwmaterialen, dan bent u bij Van de Vin aan het juiste adres. Houten kozijnen slaan CO₂ op, in plaats van het uit te stoten in de productie, of bij recycling! Houten kozijnen zijn daarom ParisProof, refererend aan het Klimaatakkoord van Parijs, dat beoogt de wereldwijde temperatuurstijging tot 2050 te beperken tot 1,5 °C. Houten kozijnen zijn daarom goed, maar er is nog iets beters dan kozijnen van gewoon hout. En dat zijn onze ClimateProof kozijnen.

meer weten