Hoe lager de schaduwkosten, hoe milieuvriendelijker het product.

Om de verschillende alternatieven goed te kunnen vergelijken worden in toenemende mate de milieuprestaties van verschillende bouwproducten vastgelegd in de nationale milieu database.

Deze milieuprestaties worden uitgedrukt in zogeheten schaduwkosten die inzicht geven in de materiaal gebonden milieueffecten van een gebouw. Hoe lager de schaduwkosten, hoe milieuvriendelijker het product.

Dit wetende is Van de Vin in samenwerking met twee andere timmerfabrieken gekomen tot het houten ClimateProof kozijn. ClimateProof claimt het meest milieuvriendelijke kozijn van Nederland te zijn. Dat roepen we niet zomaar. We hebben onze data laten valideren als categorie 1 data welke is opgenomen in de nationale milieudatabase.

Deze milieuprestaties worden uitgedrukt in zogeheten schaduwkosten die inzicht geven in de materiaal gebonden milieueffecten van een gebouw. Hoe lager de schaduwkosten, hoe milieuvriendelijker het product.

Dit wetende is Van de Vin in samenwerking met twee andere timmerfabrieken gekomen tot het houten ClimateProof kozijn. ClimateProof claimt het meest milieuvriendelijke kozijn van Nederland te zijn. Dat roepen we niet zomaar. We hebben onze data laten valideren als categorie 1 data welke is opgenomen in de nationale milieudatabase. Daarbij moet nog worden aangetekend dat in het huidige MPG-MKI-stelsel helaas de mogelijkheid geboden om via de zogenaamde “Module D” mogelijke toekomstige effecten van recycling, direct in te rekenen in LCA-waardes. Dat leidt ertoe dat in het huidige stelsel voor materiaalkeuzes die tot 2050 leiden tot (sterk) negatieve CO₂-prestaties, tóch veel gunstiger waardes mogen worden meegenomen. Dat is uiteraard niet ParisProof. Vanwege de huidige Nederlandse regels, is het op dit moment nog een morele keuze, hoe hiermee als bouwers om te gaan. In de nabije toekomst kunnen we echter Europese en nationale wet- en regelgeving verwachten, die op dit punt scherpere sturing brengt. Zoals zwaardere CO₂-beprijzing. En een CO₂-budget per gebouw, per m² bruto vloeroppervlak (BVO).


Bewust met hout

Van de Vin zoekt steeds naar nieuwe, innovatieve oplossingen in het toepassen van ramen en kozijnen. Deze producten ontstaan soms door het praktisch benutten van nieuwe vindingen. Zoals het toepassen van Accoya®, een houtsoort die is verduurzaamd op basis van acetyleertechnologie. Met Accoya kan Van de Vin kwaliteitsproducten maken van verantwoord naaldhout met superieure duurzame eigenschappen. En dat sluit prima aan bij de milieuvisie van het bedrijf.

meer weten