Keurhout wordt opnieuw getoetst

21 januari 2019
Het is tijd voor de periodieke hertoetsing van Keurhout aan de Nederlandse inkoopcriteria voor hout (TPAS). Daarom nodigt de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) stakeholders uit om hun kennis over en ervaring met Keurhout te delen op het TPAC-stakeholderforum. Dat kan van 23 januari tot en met 20 februari.


TPAC, met kantoor in Den Haag, toetst houtcertificatiesystemen aan de Nederlandse inkoopcriteria en brengt hierover advies uit aan het ministerie van I&W.

De commissie werd in 2008 in het leven geroepen omdat de Rijksoverheid zichzelf heeft verplicht om alleen nog duurzaam in te kopen.

Naast de inkoopcriteria, die zijn ontwikkeld met Nederlandse stakeholders, beschikt TPAC over duidelijke procedures die ervoor zorgen dat de beoordeling van certificatieschema’s transparant, betrouwbaar en controleerbaar verloopt.

Het stakeholderforum over Keurhout is bereikbaar via deze link: https://www.tpac.smk.nl/171/forum/how-to-use.html


Aan het eind van de toetsingsprocedure rondom Keurhout, zal TPAC rapporteren over hoe de inbreng via het stakeholderforum is meegewogen in het eindoordeel van de Commissie. Dit rapport kan dan worden gedownload via www.tpac.smk.nl.

Bron: vakblad Houtwereld