Van de Vin verwerkt alleen nog hout uit duurzaam beheerde bossen

19 oktober 2019

Vanaf 1 januari 2020 zal Van de Vin al zijn houten producten alleen nog maar vervaardigen uit hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Van de Vin heeft het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen altijd gepromoot. Als lid van de branchevereniging NBvT was Van de Vin één van de eerste ondertekenaars van het Convenant Tropisch Hout in 1995. Onder de vlag van Centrum Hout werkt de VVNH en de NBvT samen met nog 21 andere brancheverenigingen aan de promotie en bewustwording van het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen. www.bewustmethout.nl/ 

In Nederland adviseert TPAC de staatssecretaris over de toelating van certificeringssystemen. De staatssecretaris beslist welke systemen en hun keurmerken worden toegelaten tot het Nederlandse inkoopbeleid voor hout uit duurzaam beheerde bossen.

Op dit moment worden de volgende systemen geaccepteerd door de staatssecretaris:

  • FSC International (Van de Vin CoC nummer SKH-COC-000182)
  • PEFC International, voor de Nederlandse markt
  • MTCS (PEFC Maleisië)
  • Keurhout Duurzaam (alleen Chain of Custody) (Van de Vin CoC nummer SKH-COC-KH-0105)

Van de Vin is als deelnemer aangesloten bij HOUT100% om iedere afnemer zekerheid te bieden op het gebied van productzekerheid, prestatiezekerheid of exploitatiezekerheid. Alle HOUT100% deelnemers hebben met elkaar afgesproken om vanaf 1 januari 2020 alleen nog maar hout uit duurzaam beheerde bossen toe te passen. Vooruitlopend hierop vindt Van de Vin het belangrijk je te informeren hierbij alvast rekening te houden bij de uitvoering van nieuwe projecten. Het is niet meer nodig een keuze te maken want je krijgt automatisch een houten kozijnen van hout uit duurzaam beheerde bossen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd in het land van herkomst aan de instandhouding van bossen, wat resulteert in een betere lokale economie, betere sociale voorzieningen, betere scholing en veiliger werken voor de inwoners. Bij Van de Vin ben je vanaf 1 januari 2020 verzekerd van een 100% eerlijk product.

Zie ook:

www.vandevin.nl/van-de-vin/mvo-waarden/mvo, www.tpac.smk.nl, www.hout100procent.nl,

Bron: Van de Vin