Het Van de Vin Team door de jaren heen

7 april 2020

We maken bij Van de Vin houten ramen en kozijnen. Eigenlijk zijn het in de loop der tijd geprefabriceerde houten gevelelementen geworden, compleet beglaasd en afgelakt. Daarvoor hebben we grondstoffen, componenten, hulpstoffen, computers, machines en diverse andere diverse stoffelijke zaken nodig. Maar de basis en het verschil worden gemaakt door ons team van loyale en betrokken collega’s.

In de afgelopen 60 jaren zijn er natuurlijk telkens nieuwe mensen bij Van de Vin gaan werken en onze collega’s geworden. Velen werken er vanwege het verstrijken van de tijd niet meer, maar enkelen hebben er zelfs meer dan 45 jaren gewerkt, of werken er na al deze jaren zelfs nog steeds! Zij vormen mede het DNA van onze organisatie.

Om een tijdsbeeld te bieden op basis van de vele trouwe medewerkers die Van de Vin gemaakt hebben tot wat we nu zijn, hebben we een fotocollage samengesteld. Deze bestaat uit een verzameling groepsfoto’s, lopend vanaf de eerste beginjaren ’60. Per 2020 zijn er meer dan 90 collega’s actief bij Van de Vin.

#vandevin60jaar