vinSecure voortaan ook gegarandeerd voor houten buitenkozijnen in een industriële look

5 februari 2021

Sinds 2013 voert Van de Vin ramen en kozijnen de naam vinSecure voor een gegarandeerd veilige bevestiging van balkonhekken en doorvalbeveiligingen aan houten kozijnen. Deze oplossing heeft sindsdien tevens een KOMO certificaat.

Steeds vaker worden houten kozijnen toegepast met smallere stijlen- en slankere detaillering

Anno 2021 is er echter sprake van een sterk gegroeide voorkeur voor milieuvriendelijke en duurzame houten kozijnen, met een moderne industriële look. Dit houdt in dat er zeer slanke stijlen en kozijndetailleringen in elke gewenste kleur toegepast worden, om bij te dragen tot een harmonieus maar esthetisch strak gevelbeeld. Dit gaf evenwel tegelijkertijd een stevige uitdaging inzake een duurzaam veilige bevestiging van Franse balkonhekken of doorvalstangen. Immers: minder “vlees” om deze goed aan de geprefabriceerde gevelelementen vast te maken.

Maar veiligheid is voor Van de Vin als familiebedrijf een sleutelbegrip en daarom is gekozen voor een nieuw certificeringstraject voor vinSecure conform de zware eisen van BRL 0801 (stootbelasting), NEN 6702 (statische belasting) en BRL 0819 (duurzaamheid op langere termijn). We zijn met vlag en wimpel geslaagd!

Wilt u meer informatie over vinSecure, al dan niet in samenhang met slanke houten kozijnen in een industriële look? Neem dan contact op met verkoop@vandevin.nl