Houtschaarste en prijsstijgingen

9 maart 2021

De markt voor bouwmaterialen, waaronder hout, is momenteel overspannen. Europees naaldhout heeft al enige tijd te maken met een zeer sterk gestegen vraag vanuit de Verenigde Staten, deels als gevolg van het handelsbeleid van de regering Trump, waardoor de gebruikelijke aanvoer vanuit Canada sterk gestagneerd is. Tegelijkertijd is de vraag in West- en Noord-Europa ook nog toegenomen. Hierdoor wordt er in Nederland gesproken over prijsverhogingen van bijvoorbeeld vurenhout van 8 tot 25% en van plaatmateriaal van 2 tot 15%.

De aanvoer van tropisch hardhout wordt sinds medio vorig jaar sterk geplaagd door de naweeën van lockdowns in met name Azië, waardoor zowel de bewerkingscapaciteit als de transportcapaciteit ter plaatse is afgenomen. Alleen al dit laatste fenomeen heeft geleid tot prijsstijgingen voor Nederland van omstreeks 10%. Verdere prijsstijgingen in de loop van dit jaar, zijn helaas niet uit te sluiten. Om ervoor te zorgen dat de bouw niet vertraagt, zal er tijdig besteld moeten worden en zullen we tevens open moeten staan voor alternatieve houtsoorten. Als Van de Vin doen we ons best om op basis van langjarige partnerships met onze houtleveranciers, prijsstijgingen voor onze producten zoveel mogelijk te beperken en de aanvoer zeker te stellen.