23 oktober 2022

Even terugblikken: Mathee van de Vin in betrokkenheid op afstand bij het familiebedrijf.

Op 10 juni vond bij Van de Vin een feest plaats, waarin met vele langdurige relaties werd stilgestaan bij de 40-jarige betrokkenheid van Anton en Mathee van de Vin bij het familiebedrijf Van de Vin ramen en kozijnen. Nou ja, stilgestaan; de voetjes gingen wel degelijk massaal van de vloer!

Zonder er heel veel ruchtbaarheid aan gegeven te hebben, was het rond die tijd ook omstreeks één jaar geleden, dat Mathee zijn aandelen verkocht had aan zijn broer Anton. Omdat in diens staak de toekomstige familie-opvolging gestalte gaat krijgen. Uiteraard werd er tijdens het spetterende feest ook teruggeblikt. 

Achter het woonhuis in 1960 starten met een timmerbedrijf voor alle voorkomende timmerwerkzaamheden als deuren, trappen, winkelbetimmeringen, meubilair en dan de twee oudsten van je vijf zoons dat zien uitbouwen tot een onderneming met een schaalgrootte die past bij de top 5 van de sector. Oprichter Frans van de Vin zal het niet hebben kunnen bevroeden. Maar ook op het feest bleek hij er razend trots op. De ontwikkeling die Van de Vin Ramen en Kozijnen in Heeze heeft doorgemaakt, is deels te spiegelen aan die van de sector. Timmerbedrijven ontwikkelden zich door professionalisering, investeringen in cnc-gestuurde machines, het denken in concepten en het groeien in de rol van ketenpartner tot een volwaardige industrie. En toeval of niet, de eerste aanzet daartoe gebeurde in de periode 2005-2015 tijdens het NBvT-voorzitterschap van Mathee van de Vin.

Mathee vertelt: "Begin jaren tachtig was er niet veel werk dus werden mijn broer Anton en ik klaargestoomd voor het familiebedrijf. Anton door de MTS bouwkunde te volgen en ik het Hout- en Meubileringscollege". De broers namen op 1 januari 1987 het bedrijf over, net 25 en 26 jaar oud, om zich vervolgens volledig te focussen op de productie van kozijnen.

Daarnaast werd Mathee actief in de branchevereniging. "Begin jaren tachtig kwam ik tijdens afdelingsvergaderingen voor het eerst in aanraking met de NBvT", zegt Van de Vin. "Met collega's over de branche praten interesseerde mij meteen vanaf het eerste begin. Het was niet alleen goed voor de contacten, maar ik heb daaraan voor onze eigen onderneming ook veel gehad". Zijn interesse leidde hem via het afdelingsbestuur min of meer direct naar de Technische Commissie. "En toen begon een en ander te hollen". Hij nam in 1989 het initiatief tot de oprichting van een samenwerkingsverband BOS MTI voor het in de regio opleiden van leerlingen en om hen baanzekerheid te geven. Ook was hij een van de eerste bestuursleden van Jong Management waar leeftijdgenoten (tot 45 jaar) elkaar troffen en onderwerpen bespraken als bedrijfsopvolging. Dat leidde eind jaren negentig van de vorige eeuw weer tot een bestuursfunctie en een driejarig voorzitterschap van de Stichting Garantie Timmerwerk SGT. "In 2001 waren wij volop bezig met nieuwbouw van ons eigen bedrijf, toen toenmalig directeur Jan Douma mij verzocht landelijk voorzitter te worden. Dat kwam bijna tegelijk met het verzoek afdelingsvoorzitter te worden. Ik heb toen afscheid genomen van alle andere bestuursfuncties om eerst een jaar mee te lopen als landelijk vicevoorzitter, om eind 2004/begin 2005 de voorzittersfunctie van Taeke Jansen over te nemen". 

Mathee van de Vin heeft zich zowel in zijn rol binnen het bedrijf, als in zijn voorzitterschap ingespannen om de timmerbranche verder te brengen. Als voorzitter ving je ook wat eerder en scherper signalen op uit de hele branche. "Tijdens de financiële crisis van 2008 hebben wij, en wij niet alleen, onze fabriek ingericht op het leveren van een eindproduct - afgelakt en beglaasd. Wij wilden onze eigen kozijnconcepten ontwikkelen en weg van het dwingend bestek en tekeningen van opdrachtgevers. Met lean, verkorting van de doorlooptijd en productieautomatisering is dat ook mogelijk geworden. De sector is gegroeid van het produceren en leveren van een halffabrikaat, naar een eindproduct. Die conceptenvisie ontwikkel je alleen door af en toe naar buiten te gaan en te zien wat daar allemaal gebeurt. Ik was voor het bedrijf de ogen en oren buiten, terwijl Anton hier binnen bleef zorgen dat het goed bleef lopen. Ik had het geluk dat we met zijn tweeën waren en hij de zaak draaiende hield als ik er niet was. Ook bleken we op diverse punten inhoudelijk en karakterologisch complementair aan elkaar. Dat is altijd onze kracht geweest".

Toen de beide DGA’s de zestigjarige leeftijd naderden, werd op basis van een doordacht plan een volgende fase ingezet. Begin 2020 werd de dagelijkse leiding van het familiebedrijf overgedragen aan een algemeen directeur van buiten de familie: Piet van Loenhout. Anton en Mathee deden beiden een stapje terug. In 2021 werden vervolgens de aandelen overgedragen aan zijn broer Anton. "Mijn eigen drie zoons zien een carrière in het familiebedrijf niet zitten. Dus ik vond dat ik ruimte moest maken. Wytze, zoon van Anton, is inmiddels in het bedrijf getreden. Inmiddels ben ik alleen nog als adviseur van mijn broer Anton bij het bedrijf betrokken. Deze stap geeft mij tijd voor andere dingen. Naast meer tijd voor hobby’s, toch ook voor maatschappelijke zaken. Ik zit in de raad van toezicht van een zorginstelling in Eindhoven. Ik ben ook eerste mantelzorger van mijn vader nadat veertien jaar geleden Parkinson bij hem is vastgesteld. Daarnaast zit ik in de raad van advies van zeven familiebedrijven die zich hebben verenigd in Wits Vastgoedonderhoud Nederland. De bouw is dus nog steeds niet ver weg".

Mathee is nog geregeld op de Geestakkers 8 in Heeze te vinden. Zijn natuurlijke interesse voor allerlei ontwikkelingen van het bedrijf en de branche, is uiteraard niet van de ene op de andere dag verdwenen. Hij ziet dat het goed gaat en is er trots op dat Van de Vin een familiebedrijf is gebleven.

Delen van deze publicatie zijn met instemming van de betrokkenen verkregen uit een interview dat Kees de Vries had met Mathee van de Vin voor De Timmerfabrikant.