29 maart 2024

Thema 'renovatie' stond garant voor positieve partnerdag Van de Vin 2024

Op donderdag 28 maart organiseerde Van de Vin ramen en kozijnen weer een partnerdag voor haar leveranciers en klanten waarmee projectoverstijgend wordt samengewerkt. De Kapelzaal op landgoed Kapellerput bood hiervoor opnieuw een inspirerende omgeving. Tegelijkertijd werd op de bouwplaatsen als dank voor de fijne samenwerking getrakteerd op petit fours.

Het thema van deze Partnerdag was ‘renovatie’. Spreker Rob Bogaarts heeft een woningcorporatie-achtergrond van meer dan 20 jaar en vervulde in deze sector functies van projectleider tot directeur. Hij nam de aanwezigen mee in de wereld van de grootste opdrachtgevers van woningrenovatie en vertelde boeiend over prestatieafspraken en de in gang gezette materialentransitie. Ook de achtergronden van de onomkeerbare trend van biobased bouwen en toepassing van Paris Proof bouwmaterialen door woningcorporaties werden uitgebreid belicht.

Na de pauze presenteerde Piet van Loenhout hoe Van de Vin zelf gegroeid is in het segment woningrenovatie. Na de in 2020 gemaakte strategische keuze om zich opnieuw te ontwikkelen in de renovatie, bedraagt haar omzetaandeel in dit segment inmiddels zo’n 25%. Deze snelle progressieve ontwikkeling is in sterke mate gebaseerd op #vinEasyfit, LEAN, een sterke werkvoorbereiding gericht op optimale prefabricage en ketenintegratie en op de inzet van #ClimateProofKozijnen. Op die basis kunnen tot 2 woningen per dag voorzien worden van nieuwe kozijnen met een minimale overlast voor huurders. Van de Vin is inmiddels dan ook partner van enkele grote renovatie-aannemers en voorkeursleverancier voor woningcorporaties.

Ook de ‘derde helft’ waaraan veel van de omstreeks 60 aanwezige vertegenwoordigers van partners deelnamen, was zeer geanimeerd en gezellig.